wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

KOSZTY DOSTAWY

Wszelkie koszty dostawy ustalane są przy finalizacji zamówienia.

Koszt przesyłki krajowej standard wysyłanej za pośrednictwem KEX– 17 zł

W przypadku wysyłek zagranicznych koszty związane z opłatą cła i podatku leżą po stronie Kupującego.

SPOSÓB PAKOWANIA

Każda nasza przesyłka jest starannie pakowana, opatrzona naszym logiem.
W przypadku, gdy przesyłka dotrze do Państwa uszkodzona, prosimy o spisanie protokołu reklamacji w obecności kuriera doręczającego.

§ 3 Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mohome.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie 607 803 729 

drogą mailową mohomepl@gmail.com

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

5. Istnieją towary z wydłużonym terminem oczekiwania, tzw. towary na zamówienie termin oczekiwania i realizacja jest podawana na stronie, jednak prosimy o indywidualny kontakt w celu wyznaczenia dokładnego terminu realizacji.

CZAS DOSTAWY

Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX.

Przesyłki krajowe K-EX –  do 2 dni roboczych od momentu zrealizowania zamówienia.

Przesyłki międzynarodowe  –  do 5 dni roboczych od momentu zrealizowania zamówienia.

PŁATNOŚCI

Na każdy sprzedany produkt wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
Płatności można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl  w tym systemu Pay Pal   lub przelewem na nasze konto bankowe.

ZWROT I WYMIANA

Akceptujemy zwroty lub wymianę zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
Klient ma prawo odstąpić od umowy lub dokonać wymiany w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu.
Podstawą uznania odstąpienia od umowy lub wymiany produktu jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub oświadczenie o chęci wymiany zakupionego produktu oraz otrzymana przy zakupie faktura.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, od daty otrzymania przez nas przesyłki.
Koszty przesyłki zarówno do Klienta, jak i przesyłki zwrotnej, nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zwrócenia części zakupów przy których klient nabył dogodność darmowej przesyłki zwrócona kwota będzie potrącona o koszt wysyłki. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są przez sklep internetowy Mo Home tylko na potrzebę realizacji zamówienia.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.
W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie

§ 10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Data opublikowania regulaminu: 13.06.2016 r

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

  • Mo Home 
  • ul. Partyzantów 10/8 
  • 80- 254 Gdańsk 
  • tel. 607 803 729 
  • nip: 956 222 47 84
  • regon: 364 588 304

Przejdź do strony głównej